Talent management quickscan

Atrivision is expert in leren en talent management. Wij werken als verlengstuk van uw organisatie en helpen u om leerbeleid en talent vorm te geven en te realiseren. Van een eenvoudige catalogus gemakkelijk tot ‘geïntegreerd talent management’ en alles wat daar tussen zit. Wij leggen de verbinding tussen leren en de strategie en helpen u talent zo slim mogelijk in te zetten. De organisatie bepaalt de strategie, Atrivision voert uit.  We doen dit met een combinatie van onderwijskundige, bedrijfskundige en ICT expertise.

De Talent management quickscan

Het HRM proces wordt vaak ondersteund door meerdere ICT systemen die niet met elkaar in contact staan. Transparantie ontbreekt en daardoor is sturen lastig. Talent management gaat over integraal HRM. Goed talent management is dan ook alleen mogelijk als HR strategie, -processen en -instrumenten naadloos op elkaar aansluiten.

De talent management quickscan brengt de huidige situatie in kaart. Daarnaast wordt er met deze scan rekening gehouden met de nieuwe ambities voor de komende jaren en resulteert de scan in aanbevelingen voor implementatiestappen.

Uit te voeren activiteiten

Om een volledige quickscan uit te voeren is het belangrijk dat de volgende taken uitgevoerd worden:

– Interviews met verschillende belanghebbenden
– Analyse van beleidsstukken of ander materiaal
– Onderzoek naar bestaande HR systemen en instrumenten
– Uitwerken van de Talentmanagement quickscan analyse

Onze aanpak

We starten met een analyse van de huidige situatie. Hierbij kijken wij naar de doelstellingen van de organisatie en de impact ervan op leren en talentontwikkeling. Dit vindt plaats op basis van interviews met stakeholders in de organisatie en bestudering van beleidsstukken of andere belangrijke informatie. Ook kijken we naar de huidige systemen en de aansluiting daartussen.

Op basis van de analyse van de huidige en gewenste situatie maken we een bondige presentatie. Daarin vindt u onze bevindingen en aanbevelingen en zal de quickscan worden afgesloten.

Talent management quickscan

Wilt u meer uit uw talenten halen en het talent van elke medewerker ten volle benutten? Doe samen met ons een Talentmanagement quickscan.

Meer informatie over onze Talent management quickscan

[recaptcha class:et_pb_contact_field]

Of bel ons op 033 204 80 32

De Talent management quickscan brengt de huidige situatie in kaart, houdt rekening met de nieuwe ambities voor de komende jaren en geeft aanbevelingen voor implementatiestappen.

Geïnteresseerd in de Talentmanagement quickscan?

Print Friendly, PDF & Email