Balans tussen de strategische, tactische en operationele bouwstenen van de opleidingsorganisatie

Atrivision is gespecialiseerd in het organiseren van leren. Wij helpen organisaties bij de inrichting van de opleidingsorganisatie qua leerconcept, leeractiviteiten en bedrijfsvoering. Dit doen wij op basis van een unieke combinatie van onderwijskundige, bedrijfskundige en ICT expertise. Onze visie op het organiseren van leren komt tot uitdrukking in het leerhuis model. Dit model hebben wij samen met de Universiteit Twente ontwikkeld. Met onze Leerhuis quickscan komen we samen tot een compleet plaatje van de stand van zaken en de te zetten stappen op het gebied van leren en ontwikkelen.

Leerhuis model Atrivision

De opbouw van het leerhuis model

Belangrijk in dit leerhuis model is de balans tussen de strategische, tactische en operationele bouwstenen van de opleidingsorganisatie.

Strategisch: het leerconcept en het opleidingsplan moeten een afgeleide zijn van de bredere organisatie en HRM strategie. Door een sterke en continue verbinding op strategisch niveau dragen opleidingen bij aan de duurzame ontwikkeling van de organisatie als geheel.

Tactisch: op tactisch niveau is het belangrijk dat het leeraanbod aansluit bij functies, rollen en competenties binnen uw organisatie. Dit aanbod varieert van interventies op organisatieontwikkeling tot leeractiviteiten voor persoonlijke en managementvaardigheden

Operationeel: om de opleidingsorganisatie op efficiënte wijze te kunnen draaien is een goed fundament nodig. De operationele werkprocessen moeten gestroomlijnd zijn, met waar zinvol ondersteuning door een leermanagementsysteem (LMS). Op basis van managementinformatie kan uiteindelijk het totale concept bijgestuurd worden en kunnen nieuwe plannen worden gemaakt.

De Leerhuis quickscan

Om het huidige leerhuis van uw organisatie in kaart te brengen, analyseren we de relevante interne en externe ontwikkelingen van de organisatie. Dat betekent dat we kijken naar het beleid en de doelstellingen van de organisatie en bekijken wat de impact daarvan is op leren en ontwikkelen.

 

Op basis van deze informatie analyseren wij vervolgens de inrichting van het huidige leerhuis, oftewel de manier waarop opleiding en ontwikkeling momenteel is georganiseerd. We kijken hierbij naar de competentie- en/of kwalificatieprofielen, opleidingen en leermiddelen en de bedrijfsvoering van de opleidingsorganisatie (processen en systemen). De analyse vindt plaats op basis van interviews en de bestudering van beleidsstukken en opleidingsinformatie. Naast de analyse van de huidige situatie kijken we naar de gewenste situatie en een plan van aanpak om daar te komen.

Op basis van de analyse van de huidige en gewenste situatie komen wij met een voorstel voor de oplossing van eventuele discrepanties. Onze bevindingen en aanbevelingen vormen het laatste deel van de quickscan rapportage. Deze rapportage komt op papier beschikbaar voor uw organisatie en lichten we nader toe in een presentatie. Optioneel kunnen we nog een tweede presentatie of workshop verzorgen om de eisen en wensen vanuit de organisatie nader te inventariseren.

Uiteindelijk leidt de quickscan tot een compleet plaatje van de stand van zaken en de te zetten stappen op het gebied van leren en ontwikkelen. Op basis hiervan kan Atrivision uw organisatie verder ondersteunen met de vormgeving van leerbeleid en/of de implementatie van een leerportaal, learning services en e-learning.

b

Leerhuis quickscan

Wilt u weten hoe uw organisatie er voor staat op het gebied van leren? Wij helpen u graag met onze Leerhuis quickscan.

Meer informatie over onze Leerhuis quickscan

[recaptcha class:et_pb_contact_field]

Of bel ons op 033 204 80 32

Onze visie op het organiseren van leren komt tot uitdrukking in het leerhuis model.

Geïnteresseerd in de Leerhuis quickscan?

Print Friendly, PDF & Email