Atrivision specialist in kwaliteitsborging in de zorg

In het Kwaliteitspaspoort worden de bevoegdheden, bekwaamheden en talentontwikkeling van medewerkers geregistreerd. Het heeft als doel medewerkers te stimuleren om zich continu te blijven ontwikkelen en bevoegd en bekwaam te blijven door de juiste opleiding volgen en handelingen laten zien/toetsen/aftekenen. Dat geldt voor iedereen binnen de organisatie; van medisch specialist tot verpleegkundige, van leidinggevende tot ondersteunende medewerker. Met het Kwaliteitspaspoort meet, borg en stuur je de kwaliteit eenvoudig, herkenbaar en aantoonbaar.

Opbouw van het kwaliteitspaspoort

Om te beginnen met een Kwaliteitspaspoort worden er binnen de organisatie profielen vast gesteld met daarin de functie-, organisatie- en sectoreisen. Dit ligt aan de basis van het Kwaliteitspaspoort en weergeeft alle interne en externe vereisten waaraan de medewerker moet voldoen om zijn functie te mogen en kunnen uitvoeren.

In het Kwaliteitspaspoort wordt inzichtelijk gemaakt dat er sprake is van een beroepskwalificatie met erkende diploma’s en/of bekwaamheidsverklaringen. In het Kwaliteitspaspoort kunnen ook de autorisaties voor het gebruik van specialistische apparatuur en de toegangsniveaus binnen de IT-systemen worden opgenomen. Het kan bovendien gekoppeld worden met externe kwaliteitsregisters.

Kwaliteitspaspoort in de zorg

 

In één klik kan de werknemer dus zelf zien hoe hij of zij er voor staat, kan een afdelingshoofd zien of zijn afdeling complient is en heeft de HR-medewerker een helder beeld van alle kwalificaties binnen de gehele organisatie. Ook om- en bijscholingstrajecten worden op deze wijze inzichtelijker.

Borging

Om ervoor te zorgen dat ook bij u de integrale kwaliteitszorg geborgd wordt, helpen wij u graag met het inrichten van een Kwaliteitspaspoort voor uw organisatie. In een LMS kunnen alle bovengenoemde onderdelen overzichtelijk in kaart worden gebracht. U kunt hierbij uitgaan van de kennis van Atrivision en de ervaringen die wij bij andere ziekenhuizen en zorgorganisaties hebben opgedaan.

Meer informatie? Bel ons op 033 204 80 32

Met het Kwaliteitspaspoort meet, borg en stuur je de kwaliteit eenvoudig, herkenbaar en aantoonbaar.

Geïnteresseerd in het Kwaliteitspaspoort?

 

Print Friendly, PDF & Email