Onze klanten

Om een bedrijf verder te helpen op het gebied van leren en ontwikkelen richten wij ons tot de HR afdelingen van bedrijven. In welke branche uw organisatie opereert is voor ons een bijzaak. Wij werken veelal met kennisintensieve organisaties waarbij leren en ontwikkelen onderdeel is van de globale strategie. Hieronder een greep uit onze klanten. Andere klanten zijn onder andere Greenpeace, Streekziekenhuis Beatrix, Radboud UMC en Medisch Centrum Alkmaar.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Zorggroep Oude en Nieuwe Land geeft diverse vormen van zorg- en dienstverlening en behandeling aan inwoners in de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland. De kracht van de Zorggroep is het leveren van betrokken zorg aan mensen die een zorgvraag hebben voor een korte of langere periode in hun leven. Het doel is jonge en oudere mensen zo goed mogelijk te ondersteunen om hun deelname aan de samenleving, met een psychische, sociale of lichamelijke beperking, te behouden of te vergroten. De zorggroep is georganiseerd rondom zelfsturende teams. Medewerkers hebben daarin een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Daarbij hoort het bevoegd en bekwaam blijven op voorbehouden handelingen, maar ook om in de werkpraktijk samen en van elkaar te leren. Atrivision helpt Zorggroep Oude en Nieuwe Land om een ontwerp te maken van een leeromgeving die past bij de wensen, processen en systemen van de Zorggroep.

NS

De Nederlandse Spoorwegen zijn al sinds 1837 hèt spoorwegbedrijf van Nederland. De ruim 30.000 medewerkers spelen allemaal een grote rol om de reizigers iedere dag probleemloos van A naar B te vervoeren over het drukste spoorwegnet van Europa. Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn werk hierbij goed kan doen heeft Atrivision een Atriscan uitgevoerd. Hieruit bleek dat het leerhuis binnen de NS niet consistent opgebouwd is en er meer duidelijkheid moet komen over verantwoordelijkheden en eigenaarschap. De oplossingsrichting zit op het herinrichten van het leerhuis en een nieuwe opzet voor de backoffice processen.

Nedap

Met wereldwijd 750 experts, 11 kantoren en 9 business units brengt Nedap markten in beweging met technologie die er toe doet. De technologieën creëren toegevoegde waarde met producten die relevante problemen oplossen. Daarbij staat niet de techniek, maar de manier waarop mensen techniek gebruiken centraal. Hun grootste uitdaging is, om de allerlaatste technologieën op een creatieve, innovatieve manier te verwerken. Om ontwikkeling binnen de organisatie te stimuleren was Nedap op zoek naar een manier om dat te faciliteren zodat het aansluit op alle marktgroepen binnen het bedrijf. Om tot het beste resultaat te komen heeft Atrivision de wensen van Nedap in kaart gebracht en een advies gegeven over de mogelijkheden die er zijn met de diverse LMS.

Lentis

Lentis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Samen met ruim 5.000 collega’s werken ze aan het herstel en waar dat niet of nog niet mogelijk is op het draaglijk maken van de gevolgen van psychische problemen van hun cliënten. Medewerkers binnen Lentis zijn van verschillende niveaus en van verschillende beroepen. Om iedereen op het juiste niveau te laten werken heeft Atrivision een Totara Learn LMS met een uitgebreide catalogus geïmplementeerd. Zodra medewerkers een vak gehaald hebben wordt de accreditatie direct afgetekend en geregistreerd in PE Online. Lentis maakt al gebruik van de rapportage mogelijkheden binnen het LMS. Dit wordt nu verder ontwikkeld voor het bekwaamheidsrapport. De gehele klantcasus leest u hier.

VieCuri

VieCuri is een topklinisch opleidingsziekenhuis in Noord-Limburg. Het ziekenhuis is voorzien van geavanceerde technologie die nodig is om hooggespecialiseerde zorg te leveren. Het is dan ook van levensbelang dat alle medewerkers voldoende getraind en opgeleid zijn. Binnen Viecuri moeten medewerkers zich blijven ontwikkelen. Atrivision heeft samen met Viecuri het digitale leerplatform ingericht. Ze maken gebruik van de Talent Suite van Sumtotal. Het Viecuri leerhuis biedt een uitgebreid leer- en opleidings aanbod voor alle doelgroepen.

Koraal Groep

Binnen Koraal Groep staan mensen met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied centraal. Koraal Groep bestaat uit elf stichtingen en is actief op de terreinen jeugdzorg, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs, arbeid(stoeleiding) en maatschappelijke opvang. Het Leermanagement systeem van SumTotal helpt Koraal Groep inzicht te krijgen in alle ontwikkelingen op het gebied van leren en ontwikkelen. Atrivision heeft Koraal Groep geholpen met de implementatie en de inrichting van het LMS.

Laurentius

Het Laurentius Ziekenhuis telt ruim 1.500 medewerkers. “Zorg, zoals je die zelf wilt ontvangen, met aandacht, optimisme, deskundigheid en respect”; dat is waar Laurentius Ziekenhuis voor staat en dat is de zorg die iedere medewerker van Laurentius wil bieden aan alle patiënten. Atrivision implementeerde voor Laurentius de TalentSuite van SumTotal met aanvullende e-learning modules om er voor te zorgen dat deze kernwaarden daadwerkelijk door iedere medewerker tot uitvoering kunnen komen.

Stork

Stork is een Nederlandse leverancier van kennis gebaseerde asset integrity management services voor de Olie & Gas, Chemie en Power sectoren. Ze helpen hun klanten om risico’s te verlagen, de veiligheid te garanderen en milieuprestaties te verbeteren. Stork heeft er voor gekozen om zijn medewerkers meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen ontwikkeling. De medewerkers krijgen daarvoor de ruimte om hun eigen professionalisering vorm te geven. Om dit in te stroomlijnen had Stork behoefte aan goede management reportages. Stork heeft Atrivision ingezet om de implementatie van het Springest Go Systeem door te voeren en het leveranciersmanagement, de opleidingsadministratie op tactisch en operationeel niveau uit te voeren.

Leids Universitair Medisch Centrum

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie. Met een unieke researchpraktijk van fundamenteel bètamedisch tot toegepast klinisch onderzoek, speelt het LUMC mee in de wereldtop. Om veilig werken opnieuw onder de aandacht te brengen onder medewerkers heeft Atrivision in samenwerking met het LUMC e-learning modules ontwikkeld. De insteek van de e-learning is het stimuleren van bewustwording door gebruik te maken van eigen trots en eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers.

EDF Luminus

EDF Luminus is een van de meest toonaangevende energiebedrijven in België en marktleider in groene energie. Ze produceert, transporteert en distribueert elektriciteit. Het doel van EDF is om klanten te voorzien van veilige, schone en betaalbare elektriciteit. Ook wil EDF mensen helpen om betere controle over hun elektriciteitsverbruik te krijgen, bedrijven ondersteunen in hun omgang met energie en duurzame oplossingen inzetten voor de lokale gemeenschappen. Om ontwikkeling van bedrijf en medewerkers te stroomlijnen heeft Atrivision geholpen met de volgende drie onderdelen:
– een overzicht van de doelgroepen en hun opleidingsbehoeften
– een advies voor de inrichting van de opleidingsprocessen voor de Retail organisatie. Zoals inventarisatie leervragen, catalogusbeheer, ontwerp en ontwikkeling van leeractiviteiten, planning en logistiek, registratiebeheer en eindgebruiker support.
– een overzicht van de verantwoordelijkheden binnen elk van deze processen.

Met de herinrichting van deze processen heeft EDF leren en ontwikkelen weer goed op de kaart gekregen.

Gasunie

De Nederlandse Gasunie is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van gasinfrastructuren. Ze verzorgen het transport van aardgas en groen gas in Nederland en Noord-Duitsland. Om Gasunie efficiënter te laten functioneren implementeerde Atrivision de TalentSuite van SumTotal. Deze modules ondersteunden de in-, door- en uitstroom binnen de organisatie. Medewerkers kunnen hiermee zelf richting geven aan hun persoonlijke ontwikkeling. Leidinggevende hebben via beoordeling en coaching een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun medewerkers en team.

KCKZ

KCKZ is een kenniscentrum voor de kraamzorg. Het beleid over geboortezorg wordt volgens KCKZ vaak over het hoofd gezien. Zij zorgen, dankzij de inzet van ruim 10.000 kraamverzorgenden en hun kraamzorgorganisaties, dat het Kenniscentrum Kraamzorg het centraal gezag hebbende centrum wordt voor de professionalisering en de profilering van de kraamzorgsector in het netwerk van geboortezorg. Atrivision heeft een leeromgeving ingericht zodat de alle medewerkers rondom geboortezorg op diverse gebieden geschoold zijn. Bij KCKZ gaat het om 5 gebieden. Zodra medewerkers een vak gehaald hebben wordt de accreditatie direct afgetekend en geregistreerd in het vakregister.

IKNL

IKNL verzamelt gegevens in de Nederlandse Kankerregistratie, een uniek continu patiënten volgsysteem. Hiermee geeft IKNL een beeld van de kwaliteit van de zorg aan kankerpatiënten en kunnen ze samen met ziekenhuizen, beroepsgroepen en patiënten de kankerzorg verbeteren. Atrivision implementeerde voor IKNL een platform op basis van Moodle, waarop alle geïnteresseerden (niet alleen medewerkers) uit het vakgebied trainingen kunnen volgen om zich te kunnen ontwikkelen.

Print Friendly, PDF & Email