HRD advies

HRD advies

Integraal HRD: van talent naar rendement

Je wilt talentontwikkeling en leren in jouw organisatie professionaliseren? Atrivision is jouw partner om integraal Human Resource Development (HRD) vorm te geven in jouw organisatie. Ons HRD advies haalt het potentieel uit jouw organisatie. Dat doen wij door samen met jou te werken aan passend HRD beleid. Dit vertalen wij vervolgens graag met jou in effectieve leerprogramma’s en e-learning. Ook besteden we tijd en aandacht aan de optimalisatie van processen en de implementatie van software tools. Op basis van onze Leerhuis-Quickscan en workshops helpen wij je snel op weg om meer rendement te halen uit het talent in jouw organisatie. 
 

Leerhuis-Quickscan

De Leerhuis QuickScan helpt jouw organisatie om het strategisch leerbeleid, de leer- en ontwikkelactiviteiten en de bedrijfsvoering voor jouw leerhuis in beeld te krijgen. Daarvoor brengt de QuickScan de huidige stand van zaken rond HRD in kaart en schenkt daarnaast aandacht aan ambities op dit gebied. De ruimte tussen de huidige en gewenste situatie wordt ingevuld met aanbevelingen voor implementatiestappen die afgestemd zijn op de situatie en wensen van jouw organisatie. De uitkomsten van de QuickScan zijn los van verdere implementatiebegeleiding door Atrivision bruikbaar voor jouw organisatie.
 

Het Leerhuismodel is de basis van duurzaam HRD advies

De aanpak voor de QuickScan is gebaseerd op het Leerhuis model dat Atrivision heeft ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. We starten met een analyse van de relevante interne en externe ontwikkelingen voor jouw organisatie. Daarbij kijken we naar het beleid en de doelstellingen van de organisatie en bekijken de impact ervan op leren en ontwikkelen. Op basis van deze informatie analyseren wij vervolgens de inrichting van het huidige leerhuis, oftewel de manier waarop HRD momenteel is georganiseerd. We kijken hierbij naar de competentie- en/of kwalificatieprofielen, opleidingen en leermiddelen en de bedrijfsvoering van de opleidingsorganisatie (processen en systemen). De analyse vindt plaats op basis van interviews en de bestudering van beleidsstukken en opleidingsinformatie. Naast de analyse van de huidige situatie kijken we naar de gewenste situatie en een plan van aanpak om daar te komen. Ons HRD advies is hiermee gefundeerd, duurzaam en direct praktisch toe te passen.

Interesse om eens te horen wat wij met ons HRD advies voor jouw organisatie kunnen betekenen?
Neem dan contact op om een kennismakingsgesprek te plannen.