Rendement uit talent

10 tips voor geïntegreerd talent management

Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe producten of diensten, processen en business modellen worden vaak snel gekopieerd door concurrenten. Talentvolle medewerkers maken het verschil op lange termijn. Ondanks het toenemende belang is Talent Management in veel organisaties niet optimaal ingericht. Er is vaak geen zicht op talenten van individuele medewerkers. Het bijhouden is op z’n minst een erg tijdrovend proces. Daarnaast is er in veel organisaties een kloof tussen de benodigde talenten en het aanwezige talent. Tot slot laat ook het ontwikkelen van talent vaak te wensen over. Om als organisatie meer uit het potentieel van medewerkers en de organisatie te halen is goed talent management cruciaal. In dit e-book verkennen we talent management. Wat is het precies? Waarom is het van belang? En wat zijn tips voor goed Talent Management?

Vraag onderaan de pagina het e-book aan.

Mobile learning

5 tips & 5 cases voor leren zonder grenzen

Het nieuwe werken stimuleert slimme manieren van (samen)werken ondersteund met nieuwe technologie. Dit maakt flexibel werken qua werktijd en werklocatie mogelijk. Verantwoordelijkheid en regie over het werk komen steeds meer bij de medewerker te liggen. Er is een duidelijke parallel met leren. Mobiele technologie maakt het mogelijk om leren vorm te geven in lijn met het nieuwe werken. Slimmer leren dus, met meer flexibiliteit en verantwoordelijkheid voor de cursist. Door technologie kan dit leren overal en altijd plaatsvinden. Dat maakt het nieuwe leren mogelijk!

Vraag onderaan de pagina het e-book aan.

Opleidingsmanagement

Tips voor het efficiënt en effectief organiseren van opleidingstaken

Tegenwoordig maken veel organisaties gebruik van uitbesteding voor HR gerelateerde taken als werving en selectie en salarisadministratie. Rondom leren en ontwikkelen (HRD) richt het uitbesteden zich hoofdzakelijk op het organiseren van maatwerk en in-company trajecten. Jammer, wetende dat het uitbesteden van processen en taken rondom leren en ontwikkelen behoorlijk wat sores uit handen kunnen nemen en helpt bij het focussen op de taken die wel zelf uitgevoerd kunnen worden. Weet u wat de opleidingsvraag in uw organisatie is? Weet u wat u op jaarbasis aan leren en ontwikkelen uitgeeft? Heeft u de juiste mensen in huis om alle leeractiviteiten te ontwikkelen en te organiseren? Als u alle vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden dan heeft u leren en ontwikkelen goed georganiseerd en kunt u dit e-book als checklist of referentiedocument gebruiken. Kunt u niet alle vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan helpt dit e-book u om de eerste stappen te zetten richting een efficiëntere en effectievere opleidingsorganisatie.

Vraag onderaan de pagina het e-book aan.

70:20:10 implementeren

Bouw een Learning Ecosysteem

Werken en leren in organisaties is enorm in verandering. De huidige tijd vraagt om flexibele leeroplossingen en een goed leerklimaat op de werkplek. Onderzoek en ervaring leert dat veel van het leren in organisaties op en om de werkplek plaatsvindt. Traditioneel leren in klaslokalen en trainingsruimtes zorgt nauwelijks voor betere performance op de werkplek.

Informeel leren op de werkplek is krachtig, maar vaak te weinig gefaciliteerd om effectief te zijn. Het 70:20:10 principe brengt daar verandering in. Het werkt als denkrichting en ontwerpmodel voor formeel en informeel leren. Het principe stelt dat 70% van het leren tijdens het werk plaatsvindt, 20% door sociale interactie en (slechts) 10% door formele training & opleiding.

Vraag onderaan de pagina het e-book aan.

 

Leermanagement Systeem

10 tips voor georganiseerd leren

Ondanks dat het vaak gedacht wordt, is een Leermanagement Systeem (LMS) geen leermanagement. Leermanagement heeft betrekking op strategie, didactische visie, leercultuur en leeraanbod, terwijl een LMS ondersteuning biedt aan het leermanagement met technologie. Omgekeerd dient de keuze voor de inrichting van een LMS te volgen uit het leermanagement. Het LMS en het leermanagement zijn dus complementair aan elkaar en versterken het leerbeleid in uw organisatie. In dit e-book gaan we in op verschillende aspecten van leermanagement. We geven tips en handvaten om dit management, met ondersteuning van een LMS, op de juiste manier in te richten.

Vraag onderaan de pagina het e-book aan.

E-book Rendement uit talent
E-book Mobile learning
E-book Opleidingsmanagement
E-book 70:20:10 implementeren
E-book Leermanagement Systeem

Print Friendly, PDF & Email