Talent Management

Talent Management

Bij het stedelijk bestuur van de stad Sunnyvale in California wordt een mooi voorbeeld van talent management gegeven. Zij richten zich op leren en carrière ontwikkeling. Elke nieuwe medewerker werkt aan een carrière ontwikkelingsplan. Deze plannen doen dienst als gids voor de medewerkers en hun leidinggevenden om hun cursussen, ervaringen en professionele ontwikkelingskansen beter aan te laten sluiten bij hun doelen. (bron: td.org).
 
Door op deze manier met de talenten van medewerkers om te gaan, blijven de medewerkers gemiddeld langer bij een organisatie werken. En ze ontwikkelen steeds meer talenten die handig zijn voor de organisatie. Zij kunnen het verschil maken en een belangrijke bijdrage leveren aan de effectiviteit van de organisatie. Verborgen of niet, elke medewerker heeft talent. Het is voor de organisatie van belang om deze te benutten en ontwikkelen. 
 

Wat is Talent Management en waarom is het nodig

Talent Management is het proces van in-, door-, en uitstroom van medewerkers. Hierbij worden de talenten van de medewerker optimaal benut en ontwikkeld. In een snel veranderende markt is talent management belangrijk om verschillende redenen:
  • de performance van je bedrijf gaat omhoog;
  • je creëert waarde voor je organisatie;
  • en je team kan efficiënter te werk gaan.
 

10 tips voor geïntegreerd Talent Management   

1. Stel de talentbehoefte vast 

Stel vast welke talenten je als organisatie nodig hebt voor het realiseren van je doelen. Denk hierbij niet alleen aan nu, maar ook aan toekomstige doelen. 
 

2. Heldere doelen geven richting 

Zorg dat de medewerkers heldere doelen krijgen. Medewerkers weten dan wat er van hun verwacht wordt. Koppel niet te veel doelen aan een medewerker, focus is belangrijk. 
 

3. Vul talent pools 

Talent Management kan tijdrovend zijn. Houd binnen je organisatie Talent Pools bij. Talent Pools bieden medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen richting een bepaalde functie. Je kunt medewerkers nu snel op een nieuwe positie zetten. 
 

4. 360 graden voor feedback & reflectie 

Laat de gesprekscyclus tussen medewerker en manager aansluiten op andere processen van Talent Management. Zo krijg je een 360 graden perspectief. 
 

5. Zorg voor aansluitende instrumenten 

Alle instrumenten voor Talent Management moeten goed op elkaar aansluiten. Zo zijn ze makkelijk bij te houden. Doe dit vanuit één overzichtelijk en transparant platform. 
 

6. Zet medewerkers aan het roer 

Maak medewerkers zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun talent. De ontwikkeling en resultaten gaan hierdoor uiteindelijk omhoog. De medewerker heeft het immers zelf in de hand.
 

7. Schep een klimaat voor leren 

Talent moet zich kunnen ontwikkelen. Niet alleen opleiding, training en coaching zijn hiervoor van belang. Geef medewerkers ook de mogelijkheid om van elkaar te leren. 
 

8. Goed voorbeeld doet goed volgen 

Leiders moeten het goede voorbeeld geven. Dat is belangrijk bij Talent Management. Dit kan door: 
  • Openstaan voor reflectie en feedback 
  • Verantwoordelijkheid delen 
  • Ruimte geven voor innovatie 
  • Actieve rol spelen bij Talent Management en dit uitdragen 
 

9. Zorg voor passend leeraanbod

Het leeraanbod moet passen bij de organisatiestrategie, functies en competenties. Medewerkers en managers moeten samen een weg vinden in het leeraanbod
 

10. Meten is weten

Geïntegreerd Talent Management geeft alle betrokken partijen inzicht in de stand van zaken. De data moet opgeslagen worden en makkelijk en eenvoudig terug te vinden zijn. Dit is essentieel om medewerkers en managers te helpen om talent optimaal in te zetten en te ontwikkelen 
 
Meer weten over Talent Management, mail ons op info@atrivision.com of bel ons op 033- 204 80 32.
 
Terug naar overzicht