'The Learning Organization' - wat is het en hoe kun je het worden?

The Learning Organization

In 1990 kwam Peter Senge uit met het boek ‘De vijfde discipline’. Deze ging over the learning organization, oftewel de lerende organisatie. Dit is een organisatie die zicht richt op de ontwikkeling van zijn medewerkers. Het doel is dat binnen deze organisatie iedereen van elkaar leert en zichzelf constant ontwikkeld in zijn of haar vakgebied (bron: Infed).
 

Wat is een learning organization?

Een learning organization is een organisatie die een ideale omgeving creëert om te leren voor zijn werknemers. Deze omgeving is afgestemd op de missie en visie van het bedrijf. 
 
De mensen die daar werken zijn aan de lopende band bezig met zelfontwikkeling en de ontwikkeling van hun skillset. Een lerende organisatie kan alleen ontstaan als het hele bedrijf er mee bezig is. Het bedrijf faciliteert de materialen die nodig zijn en alle medewerkers leren continu.
 

Hoe kun je een learning organization worden? 

Ook jouw organisatie kan een learning organization worden. Hieronder worden een aantal kenmerken besproken die belangrijk zijn bij een learning organization (bron: Harvard Business Review).
 
  • Een open cultuur
Het hebben van een open cultuur kan bij een learning organization niet ontbreken. Feedback geven en open zijn tijdens gesprekken en het nemen van risico’s wordt aangemoedigd. Men wil hierbij wel het idee hebben dat dat kan binnen de organisatie. Anders bestaat de kans dat men risico’s gaat mijden. 
 
  • Feedback
Feedback is bij een learning organization ontzettend belangrijk. Er wordt veel feedback gegeven en ontvangen. Werknemers beoordelen zichzelf, hun medewerkers maar ook hun leidinggevenden. 
 
  • Persoonlijk meesterschap
Elke medewerker wordt door constant te blijven leren en ontwikkelen een expert in zijn of haar vakgebied. De organisatie zorgt ervoor dat zijn medewerkers constant kunnen blijven leren. 
 
  • Intelligent fast failure 
Het bedrijf verzamelt snel feedback over simpele prototypes. Dit houdt in dat zij zo snel mogelijk een product testen, ook al is deze bij lange na nog niet klaar voor de markt. Hiermee verzamelen zij feedback om verbeteringen aan het product te kunnen aanbrengen. 
 
  • Best practices learning organization
Deze bedrijven stellen goede voorbeelden en implementeren het binnen hun eigen bedrijf. 
Of dit nou een business-strategie is of voor het management binnen het bedrijf. Ze geloven heilig in beter goed gestolen dan slecht bedacht. 
 
  • Gemeenschappelijke visie
Iedereen binnen een learning organization weet waar het bedrijf voor staat en delen deze visie. Wanneer de visie binnen het gehele bedrijf wordt gedeeld, werkt het hele bedrijf samen naar dezelfde doelen toe. 
 
Terug naar overzicht