Wat is de toegevoegde waarde van een onderwijskundige?

De toegevoegde waarde van een onderwijskundige

Heb jij je ooit afgevraagd wat een onderwijskundige precies doet? Veel mensen denken dat een onderwijskundige voor de klas staat. Anderen vragen zich af hoe een onderwijskundige lesmateriaal kan ontwikkelen over onderwerpen waar ze nauwelijks iets vanaf weet. Dat is een van de leuke aspecten van deze baan. Doordat een onderwijskundige zich moet verdiepen in verscheidene onderwerpen, komt zij in veel verschillende ‘werelden’ terecht. Zo komt zij van alles te weten over onderwerpen uit de financiële dienstverlening, de maakindustrie of zorg gerelateerde onderwerpen.

De onderwijskundige maakt kennis toegankelijk door lesmateriaal te ontwikkelen dat zowel in vorm als niveau bij de doelgroep aansluit. Dat betekent dat zij zich verdiept in het onderwerp met behulp van inhoudsdeskundigen, zich inleeft in de doelgroep en ervoor zorgt dat het ontwikkelde materiaal de lerende in staat stelt vooruitgang te boeken. Een leeroplossing kan nog zo mooi zijn, zonder hulp van een onderwijskundige is de kans heel groot dat de lerende er te weinig van opsteekt.

Een onderwijskundige haalt de juiste informatie boven tafel

Elke leervraag vraagt om een andere leeroplossing. Een onderwijskundige zorgt naast het ontwikkelen van materiaal voor het aanleren van kennis en vaardigheden, voor de juiste leeromgeving en kiest de technologie om de optimale leerervaring te waarborgen.

De belangrijkste rol van een onderwijskundige is het boven tafel krijgen van de juiste informatie. Dat begint met de analyse van de doelgroep en de leervraag. Wie is de doelgroep en wat willen zij leren? 

Vanuit deze onderwijskundige analyse wordt het ontwerp voor de leeroplossing opgesteld. Hiervoor is de juiste informatie nodig en deze wordt opgevraagd bij de inhoudsdeskundigen. Zij delen hun kennis, geven overzicht van de te behandelen onderwerpen en leveren bronnen aan.

Het is de taak van de onderwijskundige om de verkregen informatie op een toegankelijke manier aan de doelgroep te presenteren. Hierbij is het belangrijk te kiezen voor het juiste format en gebruik te maken van praktijkgerichte voorbeelden, opdrachten en casussen die aansluiten bij de dagelijkse belevingswereld van de doelgroep.
 

Onwetendheid werkt in je voordeel

Een onderwijskundige is geen inhoudsdeskundige. Het werkt in je voordeel wanneer je niks van de inhoud weet, hierdoor kun je je namelijk beter inleven in de lerende. Voor inhoudsdeskundigen is dit vaak lastig: zij weten té veel van het onderwerp. Vinden daarom alles belangrijk en zijn niet in staat om te filteren. Voor een inhoudsdeskundige is het daarom moeilijk een leertraject samen te stellen dat aansluit bij het niveau van de lerende.


Dat is dan ook de rol van de onderwijskundige. Zij analyseert de leervraag en –behoefte, stelt de leerdoelen vast en bepaalt het format. De informatie die de inhoudsdeskundige verstrekt, zet de onderwijskundige om in een effectieve leerinterventie. De inhoudsdeskundige speelt vervolgens een belangrijke rol in de controle van de inhoud van de interventie.

Wat is een goede onderwijskundige?


Hieronder worden vier belangrijke en typerende vaardigheden van een goede onderwijskundige beschreven.
 • Nieuwsgierig
  Het is niet alleen belangrijk up-to-date te zijn en te blijven op het gebied van onderwijskunde, maar een hoge mate van interesse in andere vakgebieden is nodig om een goede onderwijskundige te zijn. Door een hoge mate van nieuwsgierigheid is het makkelijker een nieuw onderwerp je snel eigen te maken.
 • Analytische vaardigheden van een onderwijskundige
  Analytische vaardigheden zijn nodig om een onderwerp je snel eigen te maken en daaruit de juiste informatie te kunnen filteren en te combineren. Kritisch denken is een vereiste om de juiste vragen te stellen om de benodigde informatie boven tafel te krijgen. Deze heb je nodig om goed te kunnen evalueren. Evaluatie en revisie lopen als rode draad door het ontwerp- en ontwikkelproces van een onderwijskundige.
 • Communicatieve vaardigheden
  Samenwerken is de basis van het dagelijkse werk van een onderwijskundige. Luisteren, praten, schrijven en presenteren zijn dan ook allen belangrijk. Onderwijskundigen zijn goed in het creëren van consensus en verbinding. Onder andere door goede communicatieve vaardigheden, maar ook door het opbouwen en onderhouden van relaties met betrokkenen, zoals inhoudsdeskundigen, managers en cursisten.
 • Kennis van diverse media
  Vroeger bestond lesmateriaal bijna standaard uit een boek. In de huidige tijd van “nieuwe” media is een boek eerder uitzondering dan regel. Het is aan de onderwijskundige om het instructiemiddel te selecteren wat het beste bij de doelgroep en het leerdoel aansluit. Kennis van de mogelijkheden en beperkingen van verschillende media is dus van belang. Vervolgens moet de onderwijskundige in staat zijn om effectieve teksten/ scripts te schrijven voor verschillende soorten media.
 

Onderwijskundige onmisbaar bij het ontwikkelen van lesmateriaal

Een onderwijskundige is onmisbaar bij het ontwikkelen van effectief lesmateriaal. Een leeroplossing levert namelijk pas wat op voor de lerende, wanneer goed nagedacht is over de manier waarop de kennis of vaardigheid het beste overgebracht kan worden en aansluit bij de werkpraktijk. Hiervoor is didactische kennis en dus een onderwijskundige nodig.

Meer weten over de onderwijskundigen bij Atrivision? Neem gerust contact met ons op. Bel 033 750 8740 of mail naar info@atrivision.com.
onderwijskundige
Terug naar overzicht