Zorg en kwaliteit horen bij elkaar. Zorgorganisaties doen er alles aan om aan alle wettelijke eisen te voldoen. Om goede en veilige zorg te kunnen leveren worden de wetten en regels in Nederland regelmatig aangescherpt en wordt er streng toezicht gehouden op zorginstanties en ziekenhuizen. Dit betekent voor de zorgsector dat zij aantoonbaar gekwalificeerd personeel in huis moeten hebben die compliance zijn aan wat van hen verwacht wordt. Een helder beeld van de opleiding en ontwikkeling van de medewerkers is hierbij cruciaal.

Volgens IGZ voldoen helaas veel organisaties niet aan de wet BIG en de Kwaliteitswet Zorg. In 2016 zijn er daarom 150 zorginstanties onder toezicht gesteld en zelfs een aantal onder verscherpt toezicht. Er is binnen deze organisaties te weinig in kaart gebracht over kwaliteiten en bekwaamheden van medewerkers. Doordat er niet voldoende overzicht is, is het lastig aan te tonen dat de kwaliteiten en bekwaamheden wel daadwerkelijk in huis zijn.

Kwaliteitspaspoort

Om de compliancy wel goed aan te kunnen tonen hebben deze organisaties overzicht nodig. Een overzicht van functies gekoppeld aan wettelijke eisen, bevoegdheden en behaalde competenties per medewerker. In dit zelfde overzicht moet ook in één klik te zien zijn welke opleidingen en/of competenties een medewerker nog moet behalen. Ook zal er per medewerker een overzicht in staan met de geldigheidsduur per competentie, zodat voor zowel de organisatie als de medewerker zelf duidelijk is wanneer hij/zij opnieuw een competentie moet behalen. Dit alles komt samen in een kwaliteitspaspoort.

Compliance met een LMS

Wij hebben ons erin gespecialiseerd om organisaties te helpen met het inrichten van een kwaliteitspaspoort. In een LMS kunnen alle bovengenoemde onderdelen overzichtelijk in kaart worden gebracht. Zo kunnen medewerkers zelf zien of ze compliance zijn, maar kan ook de organisatie zelf het overzicht goed bewaren. Ook kan je via het LMS trainingen of opleidingen die in de catalogus staan direct boeken zodat de medewerkers makkelijk hun bekwaamheid kunnen behouden.

Een LMS kan nog veel meer, maar voor het in kaart brengen van je compliancy als organisatie en het up-to-date houden van de kennis van alle medewerkers, is dit het belangrijkste.

Ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Print Friendly, PDF & Email