Het opleiden en de ontwikkeling van medewerkers wordt steeds belangrijker binnen het bedrijfsleven. Zo ook bij de NS. Voor opleiding en ontwikkeling maken zij onderscheid tussen twee grote doelgroepen. De eerste doelgroep bestaat uit de directe medewerkers, de machinisten en conducteurs die op de treinen zitten. De tweede groep bestaat uit de indirecte medewerkers, staf en management. Voor de directe medewerkers worden de opleidingen al jarenlang goed geregeld, NS kan en wil hier geen risico op lopen. Goed geschoold vakpersoneel is een vereiste. Met de komst van een nieuwe manager Leercentrum, drie jaar geleden, kwam er vanuit het leercentrum meer focus op de doelgroep indirecte medewerkers. 

In de afgelopen jaren werden inkoopcontracten afgesloten met verschillende opleiders en werd de leeromgeving aangepast om het voor indirecte medewerkers makkelijker te maken relevant aanbod te vinden. Ook werd het Bureau Vraag en Aanbod opgericht, omdat bleek dat veel vragen van indirecte medewerkers betrekking hadden op maatwerk. Het landschap dat zo binnen het NS Leercentrum is ontstaan voldoet echter niet. De staf en het management kunnen hun weg te binnen de elektronische leeromgeving niet goed vinden en de medewerkers geven aan dat de keten niet goed loopt. De motivatie binnen de backoffice om deze medewerkers te helpen is erg hoog, dus daar lag de pijn duidelijk niet.

De oplossingsrichting

Wij kregen de opdracht om op hoog niveau de processen door te lichten en met een voorstel te komen voor een oplossingsrichting. De belangrijkste conclusies uit deze analyse waren:
– het Leerhuis (zie e-book leermanagement) is binnen de NS niet consistent opgebouwd waardoor je als backoffice organisatie veel bezig bent met brandjes blussen. Om een voorbeeld te geven: als de basiscatalogus de vraag niet voldoende kan afdekken, dan ontstaan er automatisch veel maatwerkvragen. Het laat zich raden dat deze veel meer tijd kosten in de afhandeling dan aanvragen uit de standaard catalogus.
– de processen zijn ingericht op doelgroep, maar als je kijkt naar de werkelijke activiteiten die door de backoffice worden uitgevoerd dan is er veel overlap tussen de beide processen. Gevolg: minder duidelijkheid over verantwoordelijkheden en eigenaarschap.

De oplossingsrichting zit op het herinrichten van het leerhuis en een nieuwe opzet voor de backoffice processen. Maar daarover later meer…

Verloopt het opleiden en ontwikkelen binnen jouw organisatie stroef? Kun je ook wel een kritische blik van een expert gebruiken? Neem contact met ons op via 033 204 80 32 of mail naar info@atrivision.com. Wij helpen je graag verder!

Print Friendly, PDF & Email