Het belangrijke werk van kraamzorgmedewerkers moet tegenwoordig aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. De eerste zorg voor het pasgeboren kind en het gezin wordt toevertrouwd aan goed opgeleide kraamzorgmedewerkers. Continue training en scholing is dan ook erg belangrijk. De medewerkers en de kraamzorgorganisaties zijn hiervoor verantwoordelijk. Het KCKZ heeft als belangrijke taak toe te zien op het naleven van de gestelde kwaliteitseisen. De komende drie jaar zullen alle 10.000 kraamzorgmedewerkers uitgenodigd worden door het KCKZ om een aantal e-learning modules te volgen.

Hoe kun je als organisatie het kennisniveau van medewerkers achterhalen en bepalen of er nog bijscholing nodig is? En als het nodig blijkt, wat is dan de beste manier? Met deze vraag kwam Eshter Zijlsta Co├Ârdinator bij KZKC terecht bij Atrivision.

Samen hebben we gewerkt aan een passende oplossing voor KCKZ. Hieronder in het kort de aanpak.

Leerportaal KCKZ

Schermafbeelding Leerportaal KCKZ

Hoe kun je het kennisniveau bepalen?

De inhoudsdeskundigen van KCKZ hebben in samenwerking met de onderwijskundige van Atrivision e-learning modules ontwikkeld waarmee het niveau en de kennis van de medewerkers gemeten kan worden. Wanneer de e-learning met succes is afgerond wordt dit beloond met accreditatiepunten. Is er nog onvoldoende score behaald, dan krijgt de medewerker het advies bijscholing te volgen.

Hoe kunnen we de resultaten borgen?

Om de resultaten van de e-learning modules te kunnen archiveren heeft KCKZ gekozen voor een leermanagement systeem (LMS) waar de e-learning modules worden opgeslagen. Het LMS wordt ingericht in de look & feel van het KCKZ en kan via de website van KCKZ benaderd worden. De medewerkers kunnen hier inloggen en de e-learning modules volgen. De resultaten van de gevolgde e-learning modules worden van alle 10.000 medewerkers verzameld en geregistreerd. Medewerkers die zijn geslaagd krijgen automatisch accreditatiepunten bijgeschreven.

E-learningmodules Kraamzorg KCKZ

Wat kan het KCKZ nog meer bieden aan de kraamzorgmedewerkers?

Doordat KCKZ gekozen heeft voor een LMS wordt veel administratief werk uit handen genomen. Hierdoor is het mogelijk voldoende aandacht te geven aan het op peil houden
en verder uitbreiden van de kennis van de medewerkers. Het LMS biedt tevens een basis om scholing aan te bieden. Ook kan KCKZ eenvoudig en snel informatie zoals nieuwsbrieven en inhoudelijke artikelen beschikbaar stellen. Verder is veel managementinformatie beschikbaar en kunnen er rapporten beschikbaar gesteld worden voor bijvoorbeeld inspecties, of andere controlerende instanties. Ook is de basis gelegd voor blended trajecten.

KCKZ en Atrivision kijken uit naar plezierige samenwerking de komende jaren.

Bewaren

Meer weten over mobile learning? Bekijk ons e-book

Print Friendly, PDF & Email