De markt van leren is aan het verschuiven. Waar organisaties zeven jaar geleden nog zoekend waren naar een leerhuis of een academie en hoe deze digitaal ondersteund kon worden, zien we vandaag de dag dat organisaties versneld op zoek gaan naar het efficiënter inrichten van werkprocessen, waaronder het opleiden en trainen van medewerkers. Een academie of leerhuis is inmiddels algemeen goed geworden.

Graag neem ik je mee in een aantal marktontwikkelingen die zich de afgelopen jaren hebben afgespeeld:

  • Directies onderkennen steeds meer de kracht van digitalisering zowel voor product/dienst als voor de inzet (of juist niet) van medewerkers
  • Steeds meer organisaties erkennen dat digitalisering onderdeel uitmaakt van hun core business
  • Het beschikbaar arbeidspotentieel en het digitaliseringsproces krijgt steeds meer raakvlakken
  • Organisaties erkennen het belang van leren en ontwikkelen maar moeten hier ook een digitalisering slag op maken
  • Steeds meer organisaties hebben een eigen afdeling HRD met onderwijskundigen en HRD specialisten en een visie op leren.

Kracht van digitalisering

Managers stellen zich voortdurend de vraag hoe zij op een efficiënte manier de technologische ontwikkelingen kunnen inzetten. Dit geldt ook in steeds grotere mate voor de digitalisering van het arbeidspotentieel. Echter, de duurzaamheid van producten als e-learning of LMS is eindig. Dus wat heb je aan een dergelijke investering over 3 jaar? Moet je deze investering wel maken? Of is het juist nu het moment om over te gaan?

Uitbesteden van opleidingstaken

Wij zien dat steeds meer organisaties adviseurs in dienst nemen die de beleidslijnen uitstippelen en wij merken dat hierdoor de vraag naar volledige HRD hulp steeds minder aan de orde is. De adviseurs vragen aanvullende diensten aan derden bij de onderdelen die ze zelf niet beheersen, zoals bijvoorbeeld de kennis van software en techniek en planning en logistiek. Dergelijke activiteiten worden uitbesteed.

Flexibiliteit & partnership

Voor ons betekent deze marktverschuiving, dat wij nog flexibeler te werk moeten gaan en dat we nog meer de samenwerking met organisaties opzoeken. Ons doel is altijd geweest om organisaties te helpen met leervraagstukken. Dat deden we zeven jaar geleden en dat doen we nu nog steeds. Al is de relatie met de organisatie veranderd en leveren we nog meer maatwerk dan voorheen. Onze passie is hetzelfde!

Meer weten over wat Atrivision voor jouw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact op ons op via robina@atrivision.com of kom langs in de Zeepfabriek in Amersfoort.

Print Friendly, PDF & Email