Met deze vraag ben ik, Bonnie Plas-Koopmans;  onderwijskundige bij Atrivision, nu volop bezig. Tot voor kort hanteerde ik voor nagenoeg elk project het ADDIE of OKT model. Deze waterval benadering voldeed echter lang niet altijd. Zo miste ik bij projecten waarbij gaandeweg veel veranderingen aan de leerinhoud plaatsvonden, bijvoorbeeld aan software, protocollen of werkprocessen, de flexibiliteit in dit model. Ook verliep de ontwerpfase soms stroef doordat de klant moeite had om te komen tot de kern van zijn leervraag of het te lastig vond om een oordeel te vellen over het ontwerp.

LLAMA

Deze  tegenvallende ervaringen waren voor mij reden genoeg om op zoek te gaan naar een andere manier van werken. Deze andere manier heb ik gevonden in de vorm van LLAMA. LLAMA staat voor Lot Like Agile Management Approach en is door Megan Torrance ontwikkeld om Agile te werken in onderwijskundige projecten.

LLAMA geeft mij de nodige flexibiliteit en de klant de kans om tussendoor te testen, uit te proberen en bij te sturen. Om beter bekend te raken met de methode heb ik een korte web-based training gevolgd van Megan Torrence. Inmiddels lopen er meerdere projecten bij ons die Agile zijn opgezet en komen wij er gaandeweg achter wat wel en niet werkt voor onze organisatie. Om ook anderen op weg te helpen deel ik graag wat tips & tricks.

Tips & tricks voor de toepassing van Agile

1.       Definieer voor de start wat voor type project het is, zodat vooraf helder is waar je naartoe werkt:

 • Fixed budget
  Projecten waar geen manoeuvreerruimte is qua tijd en geld. Wanneer het budget op is stopt dus ook het project, zelfs als dit betekent dat  een aantal cards geschrapt moeten worden.
 • Fixed time
  Projecten met een deadline waar niet vanaf geweken kan worden. Ook dit kan betekenen dat cards geschrapt moeten worden of dat mankracht toegevoegd moet worden om het project op tijd af te krijgen.
 • Fixed scope
  Projecten die lopen totdat het af is. Dit kan betekenen dat er extra tijd en geld wordt uitgegeven, zolang het eindproduct maar perfect is. Dit type komt zelden voor.

2.       Deel grote projecten op in kleine projecten om meer grip te krijgen

 • Alles wat nodig is om toe te werken naar cards die je kunt opdelen in nuttige iteraties

3.       Zorg dat op iedere card het volgende staat:

 • Projectnaam
 • Cardnummer
 • Omschrijving/taak
 • Ingeschatte uren
 • Gemaakte uren
 • Status

4.       De cards die een hoge prioriteit moeten krijgen zijn vaak herkenbaar doordat ze:

 • Beter zijn uitgedacht;
 • Een hogere consensus hebben over hun waarde;
 •  Makkelijker in te schatten zijn qua uren.

5.       Gebruik kleuren om de status aan te geven op een card, bijvoorbeeld:

 • Geel voor cards die zijn gestart
 • Oranje voor cards die intern getest kunnen worden
 • Groen voor cards die klaar zijn om getest te worden door de klant
 • Rood voor geblokkeerde cards
 • Zwart voor geannuleerd cards

6.       Plan kleine, betekenisvolle iteraties, die ruimte bieden voor review en bijstellingen

7.       Cards kun je voor een iteratie bijvoorbeeld groeperen per:

 • Platform (mobile of pc)
 • Prioriteit
 • Doelgroep
 • Leerinhoud
 • Niveau (beginner of gevorderde)
 • Medium (e-learning, webcast, training)

8.       Definieer de duur van de iteraties

 • Laat dit ook afhangen van de duur van het hele project, moet het bijvoorbeeld na een week al af zijn dan kun je een iteratie van een dag hanteren. Duurt het project een heel jaar dan kun je denken aan iteraties van een maand.

9.       Genereer aan het einde van een iteratie (en misschien zelf al tijdens) weer nieuwe cards en start het proces opnieuw

Ik ben erg enthousiast over de Agile manier van werken en ik ben ervan overtuigd dat deze methode organisaties verder kan helpen leerprojecten beter te structureren, te managen en bij te sturen. Bij deze roep ik iedereen op een leerproject via het Agile principe te starten en de ervaringen met mij te delen via TwitterLinkedIn of Facebook. Samen komen we tot de beste invulling!

Mocht je nog niet bekend zijn met Agile, hieronder de korte uitleg die ik ook aan onze klanten geef:

‘Agile’ betekent letterlijk: behendig, lenig. In de ICT staat het voor softwareontwikkeling in korte overzichtelijke perioden van vaak niet meer dan een maand, soms zelfs hooguit een week. Deze perioden heten ‘iteraties’ en zijn als het ware kleine projecten op zich zelf.

Het ontwikkelteam werkt bij Agile ontwikkeling onderling zeer intensief samen, communiceert persoonlijk met elkaar en veel met andere belanghebbenden in het project. Tijdens het project werkt het team met cards. Op een card staat een taak, bijvoorbeeld het maken van een vraagtype of het maken van een informatiepagina. Cards worden gebundeld voor een iteratie. Aan het einde van elke iteratie levert het team iets werkends op. Dit tussenproduct kan de klant vervolgens reviewen. De bevindingen hieruit worden meegenomen en na iedere iteratie worden de nog liggende cards en mogelijke nieuwe cards opnieuw gebundeld en geprioriteerd.

Heb je nog vragen over Agile? Neem gerust contact met me op. Je kunt me mailen op bonnie.plas-koopmans@atrivision.com of bellen op 033-7508740.

Bewaren

Print Friendly, PDF & Email