e-Learning-teamDe kracht van een succesvolle e-learning module zit enerzijds  in het samenspel tussen theorie en praktijk en anderzijds in de synergie tussen de betrokken partijen: ontwerper, expert en gebruiker. Atrivision werkt met een vijf-stappenplan die deze synergie stimuleert en de praktijk actief betrekt in de uitwerking van de module.

Het vijf-stappenplan is gebaseerd op de theorie dat volwassenen het beste leren in herkenbare en relevante situaties. Hun motivatie tot leren is het grootst wanneer zij er zelf achter komen dat bepaalde kennis ontbreekt. Dat is dan ook de reden dat onze e-learning modules altijd worden opgezet in samenwerking met de gebruikers. Op deze manier sluit de module aan bij de werkpraktijk van de gebruikers en is het leereffect het grootst.

balk1-22

Model 1: Vijf-stappen model van Atrivision

 

Stap-1_aanvang-project_E-learning-AtrivisionStap 1: Start van het project

De eerste fase binnen het stappenplan is het definiëren van de doelstellingen. Wat willen we met de e-learning module bereiken? Daarnaast zijn inzichten in de betreffende markt, branche en werkomgeving van belang om de link tussen praktijk en theorie optimaal te benutten. Informatie en documentatie wordt gedeeld, de rolverdeling word bepaald en de wensen met betrekking tot de planning worden uitgesproken.

Stap 2: Concepting

Stap-2_concepting_E-learning-AtrivisionVoordat onze ontwerper aan de slag gaat met het ontwerp komen ontwerper, inhoudsdeskundigen en eindgebruikers bijeen voor een eerste workshop. In deze workshop komen de doelgroep, de specifieke leerdoelen en de globale content van de module aan bod. Vervolgens maakt de ontwerper een eerste ontwerp.

De inhoudsdeskundigen gaan aan de slag met een situatiebeschrijving die de start van een nieuwe casus vormt binnen een module. Een casus vormt de kapstok van een module, waaraan de content van die module wordt opgehangen.

In de tweede workshop bespreken we aan de hand van het eerste ontwerp en de situatiebeschrijving hoe het gedetailleerde ontwerp eruit komt te zien. De inhoudsdeskundigen gaan dieper in op de vragen binnen de module om zo tot een eindconcept te komen.

Stap-3_ontwerp_E-learning-Atrivision Stap 3: Ontwerp

Het eindconcept gaat naar de volgende fase, waarin content, hints, grafische look & feel en feedback wordt uitgewerkt. Het resultaat: een compleet ontwerp. Na goedkeuring op het ontwerp, komt Atrivision op locatie om te fotograferen en eventueel te filmen. Door gebruik te maken van beeld en filmmateriaal uit de eigen werkomgeving wordt het uiteindelijke leereffect van de module versterkt.

Stap-4_realisatie_E-learning-AtrivisionStap 4: Realisatie

Nadat al het nodige materiaal is geschoten begint de bouwfase van de module. Atrivision ontwikkelt de module en zet het beeldmateriaal, de content en eventuele animaties erin.  Tijdens de realisatie wordt de klant gevraagd tussentijds feedback te geven, zodat het eindresultaat aansluit bij de wensen van de klant en de praktijksituatie zo nauwkeurig mogelijk wordt nagebouwd. 

Stap-5_test_en_acceptatie_E-learning-AtrivisionStap 5: Test & acceptatie

De laatste fase bestaat uit het testen van de module en het implementeren van de module in het gekozen uitleveringssysteem. Voordat de ontwikkelde module wordt gestuurd, test Atrivision de module intern. Bij deze test wordt gefocust op zowel technische als tekstuele (grammatica/spelling) aspecten. Daarna volgt de test door de klant. Nadat de module door alle partijen is goedgekeurd volgt de uitlevering. Atrivision draagt zorg voor de uitlevering en configuratie van de module. 

Heb je interesse in een e-learning module van Atrivision of wil je meer weten over ons stappenplan? Neem gerust contact met ons op via info@atrivision.com of bel naar 033 750 8740.

Meer weten over mobile learning? Bekijk ons e-book

Print Friendly, PDF & Email