blendHoe maak je van een traditioneel leertraject een blended leertraject? Dit is het vraagstuk waarmee Zorggroep Alliade samen met Learning Consultants van Atrivision aan de slag is gegaan.

Bij een blended leertraject gaat het om de combinatie van het traditionele- en nieuwe leren. Aan de ene kant worden middelen als boeken en colleges gebruikt en aan de andere kant wordt gebruik gemaakt van mobile-, social- en e-learning. Door de toepassing van de verschillende leervormen is het van belang een goed implementatie traject in te richten voor alle betrokkenen in de organisatie zoals docenten, cursisten en leidinggevenden. Uiteindelijk is het doel om te komen tot een effectieve blend die leidt tot een flexibel en efficiënt leertraject dat leidt tot betere leerresultaten.

Zorggroep Alliade is inmiddels een pilot gestart voor het blended leertraject ‘Autisme voor begeleiders’, waar de e-learning module ‘Autisme’ onderdeel van uitmaakt. Het doel van de pilot is om naast het traditionele opleiden middels trainingen en leerboeken e-learning en social media succesvol te integreren in het leertraject. Cursisten, trainers, docenten en het management krijgen allemaal een andere rol in het leertraject om het verbreden van de visie te stimuleren. Atrivision helpt Zorggroep Alliade om het geïntegreerde leeraanbod vorm te geven door middel van implementatie workshops.

Gaat jouw organisatie ook blended leren?

Atrivision begeleidt je met het succesvol implementeren van alle facetten van “Het Nieuwe Leren”. Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak. 

Meer weten over mobile learning? Bekijk ons e-book

Print Friendly, PDF & Email