fotoICELW congres in New York. Het was een volle dag die startte met een keynote van Will Thalheimer. Aan hem de opdracht om onderzoek en praktijk op het gebied van e-learning met elkaar te verbinden. Dat deed hij aan de hand van het concept ‘Subscription Learning. Het idee dat je van eenmalige training of cursus leren meer als een continu proces moet vormgeven. Een abonnement op bepaalde kennisbronnen die je constant op de hoogte houden. Daarbij gaat het met name om de kracht van kleine leereenheden (‘nuggets’) die met elkaar verbonden zijn en zorgen voor herhaling. ‘Repetition’ en ‘spacing’ waren de theoretische concepten die centraal stonden in het verhaal.

  • Repetition: Vanuit het vertrekpunt van de ‘forgetting curve‘ presenteerde Will een aantal leertheorieën rondom herhaling van leerstof. De kracht van herhaling bij leren is al geruime tijd bekend. Piloten moeten niet voor niets vlieguren maken en als patient ga je voor een hartoperatie het liefst naar een ziekenhuis waar deze ingreep veelvuldig gedaan wordt. Herhaling zorgt voor leereffect, competentie en routine of het nu om complexe kennis of vaardigheden gaat. Will onderbouwde dit verhaal met een aantal oude leertheorieën. De vraag die hij daarbij stelde was: “waarom gebruiken we deze theoretische inzichten zo weinig bij e-learning?”.
  • Spacing: Spacing is een toevoeging op de herhaling en gaat over de tijd die je tussen herhalingen moet laten. Effectieve leertrajecten herhalen de te leren kennis & vaardigheden met de juiste onderlinge verbinding en de juiste afstand in tijd tussen de herhalingen. Interessant is dat hoe langer de tijd is tussen de herhalingen hoe groter het leereffect volgens onderzoek. Ook op dit punt wist Will met voorbeelden en onderzoek zijn verhaal te onderbouwen. Praktisch is dit te doen om leren bijvoorbeeld te triggeren via nieuwsbrieven. Er zijn tools beschikbaar, waarin eenvoudig in te stellen is wanneer nieuwe leerprikkels toegediend moeten worden. Ook specifieke tools als memrise.com en mnemosyne zijn hier voorbeelden van.

florence-bridge-263

“Good instructional design still counts!”, waren de samenvattende laatste woorden. Al met al ondersteun ik het pleidooi van Will voor het herontdekken van leertheorieën en instructieontwerp. In tijden dat Social en Informal learning veel aandacht krijgen (en op zich ook verdienen) blijft het ook belangrijk om leertrajecten op een gedegen manier vorm te geven. De aversie tegen formeel leren komt wat mij betreft met name voor uit slecht ontwerp. Dat moeten we als leerprofessionals beter doen, want anders kunnen we het vormgeven van leren beter bij aan de medewerker zelf overlaten.

Meer weten over mobile learning? Bekijk ons e-book

Print Friendly, PDF & Email